2020-04-23 12:06:54

Ambasadori juniori prate EU i u nastavi na daljinu

I kod kuće ambasadori juniori u sklopu programa Škole ambasadori Europskog parlamenta prate kako se EU institucije i zemlje članice nose s Covid19 krizom. Naše radove, saznanja i informacije možete pratiti na Padletu na poveznici:

https://padlet.com/branka_vladimir/u3amfd2kud7653vb

#europljaniprotivcovid19


Gimnazija Metković