2020-08-10 17:05:03

Rad sa strankama

 

U vremenu od 10. kolovoza 2020. godine do opoziva ove obavijesti rad sa strankama bit će ograničen i odvijat će se putem elektroničke pošte.
Za sve upite i komunikaciju stranke se mogu obratiti na sljedeću adresu:
                     tajnistvo@gimnazija-metkovic.com

Gimnazija Metković