2021-06-09 13:55:37

POZIV NA RAZGOVOR

Gimnazija Metković

20350 Metković, Kralja Zvonimira 12

KLASA: 112-01/21-01/225

URBROJ: 2117/1-48-01-21-1

Metković, 9. lipnja 2021.

                                       

 

                                   

                                             POZIV NA RAZGOVOR

 

 

Razgovor s kandidatima u postupku  natječaja  za radno mjesto nastavnika povijesti,

1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati nastave do povratka radnice s bolovanja, odnosno na rad i nastavnika geografije, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 1 sat nastave do povratka radnice s bolovanja, odnosno na rad, koji je objavljen

na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Gimnazije Metković u rubrici pod nazivom  „Poslovanje“, podrubrici „Natječaji i ponude“

                            

                               održat će se dana 15. lipnja 2021. godine  u Gimnaziji Metković,

                                      Kralja Zvonimira 12 (ured ravnatelja) kako slijedi:

 

kandidat kojemu je dodijeljena zaporka PG1 – u 10,00 sati

kandidat kojemu je dodijeljena zaporka PG2 – u 10,15 sati

kandidat kojemu je dodijeljena zaporka PG3 – u 10,30 sati

kandidat kojemu je dodijeljena zaporka PG4 – u 10,45 sati

kandidat kojemu je dodijeljena zaporka PG5 – u 11,00 sati

kandidat kojemu je dodijeljena zaporka PG6 – u 11,15 sati

 

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije razgovora njihov identitet.


 

 

                                                                     POVJERENSTVO ZA PROCJENU I

                                                                         VREDNOVANJE KANDIDATA

 


Gimnazija Metković