2021-10-06 14:17:03

Poziv na sjednicu školskog odbora

Gimnazija Metković

Klasa: 003-06/21-01/748

Urbroj: 2117/1-48-06-21-01

Metković, 5. listopada 2021. godine

 

 

 

ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

POZIV

 

Sukladno članku 40. Statuta Gimnazije Metković sazivam sjednicu Školskog odbora koja će se održati 7. listopada 2021. godine (četvrtak) s početkom u 14,00 sati.

 

Predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Donošenje Odluke o usvajanju školskog kurikula za 2021./2022. šk.god.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada škole za 2021./2022. šk.god.

Donošenje Odluke o odabiru osiguravajuće kuće za učenike u 2021./2022. šk.god.

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju na zasnivanje radnih

odnosa

6. Razno

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora:

 

Marija Volarević, prof.

 

 

 


Gimnazija Metković