2022-01-06 12:16:18

Novi raspored sati; inačica A i B za 2. polugodište školske godine 2021./ 22. od 10. siječnja 2022.

INAČICA  A  od 10.1.2022.

JUTRO- Učenici

POSLIJEPODNE- Učenici

JUTRO- Nastavnici

POSLIJEPODNE- Nastavnici

 

INAČICA  B   od 17.1.2022.

JUTRO- UČENICI

POSLIJEPODNE - UČENICI

JUTRO- NASTAVNICI

POSLIJEPODNE- NASTAVNICI


Gimnazija Metković